darmowe ogłoszenia - inforynek.pl
To może być miejsce na Twoją reklamę. Zapoznaj się z naszą ofertą reklamy »

Sprzedam gotowe prace maturalne!!

Białystok - podlaskie
Sprzedam gotowe prace maturalne!!
zobacz zdjęcia do ogłoszenia Sprzedam gotowe prace maturalne!!

Kontakt z ogłoszeniodawcą:

50,00
Możliwość negocjacji ceny
Sprzedam gotowe prezentacje maturalne (praca, bibliografia, plan, materiały dodatkowe). Prace profesjonalne (jestem magistrem filologii polskiej) i niepowtarzalne. Wieloletnie doświadczenie i sumienność w pisaniu prac.

LISTA TEMATÓW:
1. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł.

2. Awangardowość sztuki dwudziestolecia międzywojennego. Określ jej charakter odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

3. Człowiek w drodze. Omów różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.

4. Człowiek wobec okrucieństwa wojny. Omów kreacje różnych bohaterów na wybranych przykładach literatury XX w.

5. Odwołując się do wybranych utworów literackich, scharakteryzuj średniowieczny etos rycerski oraz omów jego obecność w literaturze późniejszych epok.

6. Holocaust z perspektywy ofiary i oprawcy ? dwa różne punkty widzenia uczestników tych wydarzeń. Przedstaw temat na przykładzie wybranych dzieł literackich.

7. Jak rozwijał się dramat. Odwołując się do 3 wybranych utworów omów przemianę gatunków na przestrzeni rożnych epok.

8. Odwołując się do wybranych utworów, zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji w literaturze polskiej.

9. Literackie pary kochanków. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach utworów z różnych epok.

10. Miłość i odpowiedzialność. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

11. To się czyta dzisiaj ? modnie pisane i modne czytanie książki. Omów na 2-3 przykładach spoza kanonu lektur szkolnych przyczyny popularności niektórych książek i autorów wśród młodzieży.

12. Przedstaw sposoby prezentowania i funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.

13. Motyw człowieka wędrowca. Omów różne sposoby realizacji tego motywu w wybranych utworach literatury XIX ? XX wieku.

14. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich.

15. Różne ujęcia motywu zdrady. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich różnych epok

16. Obrzędy i obyczaje polskie w literaturze. Przedstaw je i omów na wybranych przykładach z literatury polskiej

17. Odwaga i tchórzostwo jako skrajne postawy bohaterów literackich. Scharakteryzuj je odwołując się do wybranych utworów.

18. Obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw różne sposoby ich realizacji oraz funkcje w utworach polskiego romantyzmu.

19. Odwołując się do wybranych utworów literackich zaprezentuj renesansowe koncepcje pojmowania życia i człowieka.

20. Literackie spotkania wrogów. Rozważ temat na podstawie trzech wybranych utworów.

21. Przedstaw uniwersalne wartości twórczości Jana Pawła II

22. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów. Przedstaw go, dokonując analizy wybranych utworów dotyczących okresu wojny i okupacji.
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
dodaj darmowe ogłoszenie Powiadom o nowych ogłoszeniach zobacz ogloszenia na mapie

Przetłumacz treść strony

Zareklamuj się w tym miejscu
Zrób to sam »